Som ni kanske vet så avslutade Märy detta år genom att i dess sista skälvande timmar få sin fina valpkull. Mer om den kan ni läsa i nästa års dagbok.
Tack för i År Gott Nytt 2008!
Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image